Online Fiyat Al
Lütfen Çevirisi Yapılacak Metni Giriniz: 1024 Karakter hakkınız kaldı.


İtalyanca Çeviri

İtalyanca Çeviri Hakkında

Ural-Altay dil ailesinden olan Türkçemiz, İtalyanca ile kıyaslandığında cümle öğeleri neredeyse tamamen zıt olarak konumlandıkları için, bu iki dil arasında çeviri yapılırken cümlenin sonuna kadar mutlaka okunması gerekmektedir. Özellikle tek bir cümleden oluşan büyük paragraflarda ve simültane çeviri yapılırken bu zorluk daha fazla ortaya çıkmaktadır.

İtalyanca-Türkçe dilleri arasında çeviri yapılırken dikkat edilmesi gerekilen bir başka nokta da, özellikle ticari sözleşmelerde, hukuki çevirilerde ve teknik şartnamelerde karşımıza çıkan maddelerin yazılış formatıdır. Türkçede; “periyodik olarak her ay bakım yaptırınız” veya “biletinizi saklayınız” gibi ikinci çoğul kişiyle kurduğumuz emir kipi cümleleri İtalyancada yalnızca fiilin yalın haliyle kurulmaktadır ki, bu da özellikle İtalyancadan Türkçeye çevrildiğinde, yukarıda belirtilen değişiklik yapılmazsa, cümlenin anlamını bozmaktadır.

İki dil arasındaki farklılıklar hakkında bir başka örnek de, her kelimenin ilk karşılığının yazılmamasıdır. Metinlerde sıklıkla geçebilecek olan deyim, özdeyiş veya İtalya’nın kendine özgü söyleyişleri olabileceğinden, tercümanların bu ülkenin kültür ve edebiyatını çok iyi derecede bilmesi, daha doğrusu bir İtalyan gibi düşünebilmesi gerekmektedir. Örnek verecek olursak, Türkçe’deki “Pamuk Prenses”i İtalyanca’ya “Pamuk” ve “Prenses” olarak çevirirsek hiçbir şey anlaşılmaz, çünkü İtalyanca karşılığı “Bianca Neve”dir (Beyaz Kar), tabi ki aynı durum Türkçeye çevirirken de geçerlidir.

Tercümanların dikkat etmesi gereken bir başka konu da teknik terminolojidir. Bir tercümanın, çeviri yaptığı dillerde hukuk, ticaret, finans, medikal, akademi ve edebiyat terminolojisine sahip olması gerekir. Örneğin İtalyancada “commessa” hem ‘sipariş’ hem de ‘tezgahtar’ anlamına gelir, veya Türkçede “makinayı çalıştırın” sözcüğündeki “çalıştırın” fiili İtalyancaya “çalışmak” anlamına gelen “lavorare ya da funzionare” değil “partire (başlatmak) olarak çevrilmelidir. Türkiye’deki “Çevre ve Orman Bakanlığı”nı olduğu gibi İtalyancaya çevirirsek yanlış olur, bunu sebebi, bu bakanlığın karşılığının İtalya’da “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”dir (Çevre ve Kara-Deniz Koruma Bakanlığı). Bu sebepten dolayı, bir tercümanın, tercüme ettiği dilin konuşulduğu ülkenin yönetim ve hukuk sistemi üzerinde, temel de olsa bilgisi olması gerekmektedir.

çeviri Fiyat Al

Latin dillerinin beş parmağı olarak bilinen (İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve Romence) dillerden biri olan ve Latinceye en sadık kalmış dil olarak bilinen İtalyanca, dünyada İtalya ve Güney İsviçre bölgelerinde yaklaşık 60 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır.

Ortaçağ itibariyle halk Latincesi şivelere ayrılmış olsa da, 13. yy.’dan itibaren Bocaccio ve Dante Alighieri gibi Floransalı yazarların Latince yerine Toscana ağzıyla yazmaları, biraz da Floransa’nın kültür ve edebiyat üstünlüğü etkisiyle modern İtalyancanın bu bölgenin şivesiyle gelişmesini sağlamıştır. İtalyancayı zengin kılan öğelerden en önemlisi, bu dilin zamanla yozlaşmayarak, aksine özellikle edebiyatta her zaman üstüne katarak kendini geliştirmiş olmasıdır ki, örneğin Dante’nin 14. yy.’ın ilk yarısında kalem aldığı “İlahi Komedya” dahi bugünkü gençler tarafından rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

Dolayısıyla karşımızda yüzyıllardır bozulmamış, Rönesans’a ışık tutan çok zengin bir lisan bulunmaktadır.


Online Tercumanlık